Bejelentkezési terület

 

Kereskedői portál (GFSnet)

GRENKE ügyfélportálon

 

Legyen partner!

Tájékozódjon itt arról a sok előnyről, amelyek Önnek mint gyártónak vagy kereskedőnek a velünk folytatott együttműködésból adódnak. Olvasson erről többet

 

Mi Önért vagyunk!

További kérdései vannak ajánlatunkról és szolgáltatásunkról?

 

Hívjon fel +36 1 235 7041 számon

vagy használja Kapcsolatfelvétel lehetőséget!

Szívesen visszahívjuk.

 

Adatvédelmi tájékoztatás

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatás áttekintést nyújt az Ön adatai gyűjtésének és kezelésének a módjáról.


Az alábbi tájékoztatás révén szeretnénk áttekintést nyújtani Önnek arról, hogyan kezeljük a személyes adatait, és hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik az adatvédelmi törvény ételmében. A kezelésre kerülő konkrét adatok, valamint azok felhasználása alapvetően attól függ, hogy milyen szolgáltatásokat igényelnek, illetve milyen szolgáltatásokról jött létre megállapodás.

 

1. Ki a felelős az adatkezelésért (Adatkezelő adatai) és kihez forduljak ezzel kapcsolatban?

 

Elérhetőségek:

 

Grenkeleasing Magyarország Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.

Nyilvántartási szám: 01-09-870315

Telefonszám: +36 1 235 7041

Fax: +36 1 235 7040

E-Mail: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.hu

 

Kapcsolatba léphet a társaságunk adatvédelmi tisztviselőjével az alábbi elérhetőségeken:

 

Grenkeleasing Magyarország Kft.

Adatvédelmi tisztviselő

Váci út 91.

1139 Budapest

Email cím: adatvedelemanti spam bot@grenkeanti spam bot.hu

 

2. Milyen forrásokat és adatokat használunk?

 

Az ügyfeleinktől az alábbiakban felsorolt üzleti kapcsolatunk révén kapott személyes adatokat kezelünk. Amennyiben a szolgáltatásunk nyújtásához szükséges, kezelünk olyan személyes adatokat is, amelyek megszerzése nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (pl. adóslisták, ingatlan-nyilvántartás, cégjegyzék, a sajtó, az internet) megengedett a számunkra, illetve amelyeket értékesítési partnereink vagy harmadik személyek (pl. kereskedelmi hitelügynökségek) törvényesen küldenek el a részünkre, és amelyek kezelését és tárolását Ön kifejezetten megengedi a számunkra.

 

A releváns személyes adatok az alábbiak (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

 

1. ajánlatkérés esetén

 

Ha Ön ajánlatot kér tőlünk, ehhez az alábbi adatokra van szükségünk:

 • név*
 • email cím*
 • telefonszám

 

2. a hitelképesség / besorolás ellenőrzéséhez szükséges adatok/okmányok


szerződéses jogviszony létrehozására való minősítéshez az alábbi adatok megadására van szükség/ Önnek lehetősége van előzetes jóváhagyást kérni:

 • név*
 • email cím*
 • telefonszám *
 • társaság képviselője (aláíró) és születési időpont
 • aláírási címpéldány
 • a személyi igazolvány / lakcímkártya másolata
 • kapcsolattartó neve, beosztása, telefon- és email elérhetősége
 • könyvelő (név és telefon- illetve email elérhetőség)
 • tulajdonosi szerkezet / tulajdoni hányad
   1. a tulajdonos születési helye (és ideje)*

   2. a tulajdonos anyja neve

   3. a személyi igazolvány száma

 •  fő vevők és szállítók (kapcsolattartás és telefonkapcsolat révén)

 

3.) a szerződés előkészítéséhez nyújtandó adatok/okmányok

 

Amennyiben a 2) bekezdés szerinti előzetes minősítés pozitív, a szerződés előkészítéséhez az alábbi adatokra van szükség:

 • név*
 • email cím*
 • telefonszám *
 • cím*
 • társaság képviselője (aláíró) neve
 • társaság képviselője (aláíró) címe
 • társaság képviselője (aláíró) születési időpontja
 • egyéni vállalkozó esetén bankszámlaszám 
 • aláírási címpéldány másolata 
 • személyi igazolvány másolata *
   

4) szerződéskötés / szerződés aktiválása esetén

 

Egy szerződés megkötésekor, illetve aktiválásakor az alábbi adatokra/okmányokra van szükségünk:

 • név*

 • email cím*

 • telefonszám *

 • cím*

 • társaság képviselője (aláíró) neve *

 • társaság képviselője (aláíró) címe *

 • társaság képviselője (aláíró) születési időpontja *

 • aláírási címpéldány másolata, amely a szerződésen szereplő aláírás ellenőrzésére szolgál

 • személyi igazolvány másolata *

 

5.) adatok szerződéskötés utáni kapcsolattartáshoz. Későbbi kapcsolattartáshoz Ön megadhatja az alábbi adatokat:

 • név*
 • email cím*
 • telefonszám *

6.) a szerződés/lízing lejárat végén

 • kapcsolattartó neve 
 • kapcsolattartó email címe 
 • kapcsolattartó telefonszáma

 

7) Kapcsolatfelvétel

 

Ha Ön kapcsolatba lép velünk (pl. egy kapcsolattartási lap segítségével) a kérelme kezelése érdekében, és ha további levelezésre van szüksége, az Ön hozzájárulásával az alábbi információkat mentjük el:

 • név*
 • email cím*

 

8) közvetlen üzletszerzés illetve piackutatás esetén (külön hozzájárulás alapján)

 • név*
 • email cím, vagy telefonszám *

 

A fent felsorolt kategóriákhoz hasonló egyéb adatok.

Másolatot kérünk azon okmányokról, amelyek igazolják az adatok pontosságának megállapítására szolgáló adatokat, az Ön hozzájárulása alapján vagy törvényi rendelkezés szerint. Amennyiben nem kívánja megadni a hozzájárulását, fel kell tüntetni, hogy a másolat helyett az ügyfél adatai kerülnek rögzítésre, annak rögzítése mellett, hogy az ügyfél személyazonossága és az adatok pontossága mely okmány alapján került ellenőrzésre és dokumentálásra.

Kizárólag a 18. életévüket betöltött, illetve annál idősebb személyek jogosultak adatokat megadni.

 

3. Miért kezeljük az adatait (az adatkezelés célja) és milyen jogalapon?

 

Személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és különösen az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezelünk:

Az adatokat a szolgáltatásaink nyújtása céljából használjuk fel.

 

a. Szerződéses kötelezettség teljesítéséhez (a GDPR 6. cikk (1 b) pontja)

 

Az adatok kezelése az ügyfeleink részére pénzügyi szolgáltatási szerződések teljesítése érdekében, illetve a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő intézkedések megtétele céljából történik. Az adatkezelés célja elsősorban magához a termékhez igazodik (pl. lízing és faktoring), és kiterjedhet az igények felmérésére, egyeztetésre és az ügyletek végrehajtására is. Az adatkezelés céljaira vonatkozó további tájékoztatásért, kérjük, tanulmányozza a vonatkozó szerződési dokumentumokat, valamint szerződési feltételeket.

 

b. Érdekek kiegyensúlyozásának a keretében (a GDPR 6. cikk (1 f) pontja)

 

Ha szükséges, nem csak kezeljük az Ön adatait a szerződés tényleges teljesítése érdekében, hanem megvédjük a saját jogos érdekeinket, valamint harmadik személyek jogos érdekeit is, különösen

 • Hitelügynökségekkel (Céginformáció.hu Kft.) történő egyeztetés és adatmegosztás a hitel- és mulasztási kockázatok megállapítása érdekében; Valamely hitel- és mulasztási kockázat vonatkozásában, valamint bűncselekményekkel szembeni védelmünk érdekében adatokat nyújtunk a Céginformáció.hu Kft. (mint adatfeldolgozó) részére a kérelemmel és a kérelmezővel kapcsolatban. A Céginformáció.hu Kft. az Önről elmentett adatokat a rendelkezésünkre bocsátja a Céginformáció.hu Portálon, feltéve, hogy meggyőző bizonyítékkal szolgálunk arra vonatkozóan, hogy az ezzel kapcsolatos érdekünk jogos. Az adatküldés jogalapja a GDPR 6. cikk (1 b) pontja valamint 6. cikk (1 f) pontja. A GDPR 6. cikk (1 f) pontja kizárólag akkor alkalmazható az adatok küldésének alapjaként, ha ez szükséges a mi illetve harmadik személyek jogos érdekei védelméhez, és ezekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. A hitelügynökségek a kapott adatokat kezelik, és felhasználják azokat profilalkotásra (pontozás). A hitelügynökségek által végzett tevékenységekkel kapcsolatban a GDPR 14. cikkében ismertetett részletes információk érdekében, kérjük, tanulmányozza az adott ügynökségről tájékoztatást az alábbi linkre klikkelve: Céginformáció.hu Kft.: ertekesitesanti spam bot@ceginformacioanti spam bot.hu 

 • Jogi igények és védelem érvényesítése jogviták során

 • IT biztonság garantálása és IT műveletek biztonsági megőrzése a társaságunknál

   

 

c. Az Ön hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikk (1 a) pontja)

 

Amennyiben Ön hozzájárulását adta ahhoz, hogy a személyes adatait – a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint – a 2. bekezdésben megadott célokból (ajánlatkérés, szerződés-előkészítés, szerződéskötés, kapcsolatfelvétel, előminősítés, közvetlen üzletszerzés, illetve piackutatás), kezeljük, az adatkezelés jogszerű az Ön által adott hozzájárulás alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ez érvényes a GDPR hatálybalépése időpontja, 2018. május 25. előtt megkapott hozzájárulási nyilatkozatok visszavonására is. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.

 

d. Jogszabályi rendelkezések alapján (a GDPR 6. cikk (1 c) pontja), illetve közérdek alapján (a GDPR 6. (1 e) pontja)

 

Kötelesek vagyunk továbbá betartani különböző jogszabályi előírásokat (pl. adótörvényeket, a számviteli törvényt) valamint felügyeleti rendelkezéseket (német Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság). Az adatkezelés indokai közé tartozik a hitelképesség ellenőrzése, a személyazonosság és életkor igazolása, a csalás és pénzmosás megelőzése, az adótörvény által előírt ellenőrzési és bejelentési követelmények teljesítése, valamint a kockázatok értékelése és kezelése.

 

A németországi székhelyű Grenke Csoport részeként kötelesek vagyunk betartani a német pénzmosás elleni törvény előírásait. Ezért kötelesek vagyunk az eszközeinkre nézve kockázatot jelentő pénzmosás, terrorizmus és bűncselekmények finanszírozása ellen küzdeni. Adatértékelésre is sor kerül (pénzforgalmi ügyeletek során is). Ezen intézkedések az Ön védelme érdekében is kerültek bevezetésre.

 

Ennek érdekében az alábbi adatokat kezeljük (a *-gal jelölt adatok kötelezők):

 • név*
 • cím*
 • állampolgárság*
 • születési hely és idő
 • anyja neve és személyi igazolvány szám *

 

A fentiekben ismertetetteken túl, olyan szállító partnerek és ügyfelek esetén, ahol az éves fizetési kötelezettség eléri a 15,000 eurót, a törvényi rendelkezések előírják a 25% feletti magántulajdonosok megjelölését.

 

Kizárólag Ön adhat meg személyes adatokat a részünkre. Ha nem saját adatait adja meg , Ön felel az érintett hozzájárulásának meglétéért, beszerzéséért.

 

4. Kik kapják meg az adataimat (Adatfeldolgozók)?

 

A társaságunknál lévő azon irodák kapnak hozzáférést az Ön adataihoz, amelyeknek hozzá kell férniük az Ön adataihoz annak érdekében, hogy teljesítsük szerződéses és jogi kötelezettségeinket. Az általunk igénybe vett szolgáltatók valamint megbízottak szintén kaphatnak adatokat e célokból. E társaságok a következő kategóriákba tartoznak: hitelnyújtási szolgáltatások, IT szolgáltatások, logisztika, nyomtatási szolgáltatások, távközlés, adósságbehajtás, tanácsadás, valamint értékesítés és marketing.

Kérjük, ne feledjék, hogy kizárólag akkor továbbíthatunk információkat Önről, ha a törvényi rendelkezések ezt megkövetelik, illetve ha ehhez Ön hozzájárulását adta. A személyes adatok lehetséges címzettjei e feltételek keretében magukban foglalják (például):

 • Egyéb hitel- és pénzügyi szolgáltatást nyújtókat, illetve ehhez hasonló intézményeket, akik részére személyes adatokat küldünk az Önnel fennálló üzleti kapcsolat fenntartása érdekében (pl. levelező bankok, hitelügynökségek, a szerződéstől függően).

 • Hatóságok és bíróságok által kért személyes adatokat a hatósági, illetve bírósági bejelentési kötelezettségek teljesítése érdekében továbbítunk.

 • A Cégcsoportunkon belüli egyéb társaságok, amelyek kockázatellenőrzést végeznek, az erre vonatkozó törvényes vagy hivatalos előírások miatt.

 • Céginformáció.hu Kft. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76., email címe: ertekesites@ceginformacio.hu). Adatfeldolgozás célja: Hitelbesorolás teljesítéséhez való hozzájárulás.

 • Grenke AG, 76532 Baden-Baden, Neuer Markt 2, Adatfeldolgozás célja: lízingszerződések kezelése.

 • TAR-GE IT Kft., 1144 Budapest, Remény u. 34-36., Adatfeldolgozás célja: viszontértékesítési szolgáltatás.

   

Adatok egyéb címzettjei például magukban foglalnak olyan irodákat, amelyek esetében Ön a hozzájárulását adta az adatok elküldéséhez.

 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe; erről a jelen adatvédelmi tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önt.

5. Elküldésre kerülnek-e adatok harmadik országok, illetve bármely nemzetközi szervezet részére?

 

Az adatok elküldésre kerülnek az Európai Unión kívüli államokban lévő helyszínekre ('harmadik országok'), ha ez szükséges az Ön megbízásai (pl. fizetés megbízások) teljesítéséhez, valamint,

 • jogszabály írja elő (pl. a bejelentés kötelező az adótörvények értelmében) vagy

 • Ön hozzájárulását adta ahhoz, hogy ezt megtegyük.

 

6. Hogyan kezelik az adataimat a honlapon?

 

Egyéb megjelölés hiányában az adatainak alábbi kezelésére a honlapunkon csak az Ön kérelmének feldolgozása (GDPR 6. cikk (1b) bekezdés) vagy a fennálló jogos érdekeink érvényesítése (GDPR 6. cikk (1f) bekezdés) céljából kerül sor.

 

a, Felhasználási adatok

 

Bármelyik oldal vagy fájl elérésekor az Ön általános adatai egy naplófájlban automatikusan elmentésre kerülnek. Az adatok mentése kizárólag rendszerrel kapcsolatos vagy statisztikai célokat szolgál, de kivételes esetekben bűncselekmények jelzésére is alkalmas.

Ezeket az adatokat a honlapjaink fejlesztéséhez, valamint az Ön érdeklődését tükröző tartalmak megjelenítéséhez használjuk különböző weboldalakon és eszközökön. A folyamat során a felhasználási adatok a személyes adatokkal nem kapcsolódnak össze. Amennyiben Ön az adatai megadása mellett dönt, az adatok optimális mentése az adatbevitel során biztosított. Ugyanez vonatkozik a rendszerünkben elmentett adatokra is. Az IP cím mentése biztonsági okokból történik, ami jogos érdek érvényesítése céljából kereshető vissza.

A böngészési előzményeket nem tartjuk nyilván. Jogi kötelezettség hiányában az adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra, illetve egyéb módon elemzésre.

Pontosabban, minden feldolgozási kérelem esetén az alábbi adatok kerülnek tárolásra:

 • Végfelhasználói eszköz

 • Az elért fájl neve

 • A kérelem dátuma és időpontja

 • Az időzóna

 • A továbbított adatok mennyisége

 • A kérés eredményességére vonatkozó tájékoztatás

 • A használt webböngésző típusának leírása

 • A használt operációs rendszer

 • Előzőleg felkeresett oldal

 • A szolgáltató

 • A felhasználó IP címe

   

b. Kapcsolat/kérelmek

 

Amikor kapcsolatba lép velünk (pl. kapcsolatfelvételi űrlap használatával), az adatait (név, e-mail cím) az Ön hozzájárulásával együtt a kérelem feldolgozása, illetve szükség szerint a további levelezés céljából elmentjük. A kérelem feldolgozását követően valamennyi adat törlésre kerül. Ez alól kivételt képeznek azok az adatok, amelyek megőrzését jogszabály vagy egyéb rendelkezés írja elő.

 

c. Regisztráció

 

Csak a regisztráció során részünkre megadott adatokat használjuk fel a honlap használatának biztosítása céljából.

A regisztráció során az alábbi adatokat gyűjtjük (a csillaggal jelzett adatok megadása kötelező):

 • Név*:

 • E-mail cím*:

 • Felhasználónév*:

 • Jelszó*:

    

d. Hírlevél

 

Amennyiben hozzájárul (GDPR 6. cikk (1a) bekezdés), örömmel tájékoztatjuk hírlevelünkben a legújabb fejleményekről.

A hírlevél küldéséhez a nevét és az e-mail címét szükséges megadnia. Az e-mail cím elküldését követően üzenetet küldünk a megadott címre, amelyben a megerősítő linkre kattintva igazolja a közölt e-mail címet.

Az adatok tárolására csak a hírlevél küldése céljából kerül sor. Az IP címet és a regisztráció időpontját a hírlevélre történő feliratkozás rögzítése érdekében tároljuk.

A hírlevél fogadásához történő hozzájárulás visszavonása, illetve a hírlevél lemondása a hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre kattintva bármikor kezdeményezhető. Ebben az esetben a hírlevél küldése céljából tárolt adatok további kezelése megszűnik.

 

e. Sütik használata

 

A honlaplátogatás élményének fokozása és bizonyos funkciók használhatósága érdekében a különböző oldalainkon sütiket használunk. A sütik olyan kisméretű szövegfájlok, amelyek az Ön eszközén kerülnek tárolásra. Bizonyos sütik a böngésző munkamenet végén, vagyis a böngésző bezárása után (munkamenet sütik) törlésre kerülnek. Mások, az Ön eszközén maradva lehetővé teszik a társaságunk és partnercégeink számára a böngészője felismerését a következő látogatás alkalmával (maradandó sütik).

A sütik nem teszik lehetővé a számítógépén található egyéb fájlokhoz vagy az Ön e-mail címéhez való hozzáférést.

Amennyiben nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a fenti információkat megszerezzük, ezt a sütik kikapcsolásával vagy a böngésző süti beállításainak módosításával teheti meg. A sütik használatának korlátozásával azonban a honlap bizonyos funkcióihoz való hozzáférés is korlátozottá válhat.

 

f. Web forgalom elemzése a Piwik használatával

 

A Piwik olyan nyílt forráskódú web elemző szoftver, amelynek használatához társaságunknak jogos érdeke fűződik (a GDPR 6. cikk (1f) bekezdése értelmében jogos érdek a honlap használatának elemzése, optimalizálása és költséghatékonyságának biztosítása).

Az Ön IP címe a mentés előtt rövidítésre kerül. A Piwik sütiket használ, amelyek a felhasználó számítógépére mentve az online szolgáltatás használatának elemzését teszik lehetővé. Ennek során álnévvel ellátott felhasználói profilok kerülhetnek létrehozásra. Az online szolgáltatás használatával kapcsolatos, süti által generált információk szerverünkön tárolódnak, és harmadik fél részére nem kerülnek átadásra.

 
 

g. Beágyazott YouTube videók

 

A honlapunkon - a jogos érdekeinkkel összhangban - a társaság tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatos YouTube viedókat helyezünk el; a videók a www.youtube.com címen tárolódnak, és a honlapunkon közvetlenül tekinthetők meg. 

A honlap felkeresésekor a YouTube értesítést kap a vonatkozó oldal megnyitásáról. Ezen kívül a 6. a) pontban részletezett adatok kerülnek átadásra. Ez a folyamat független attól, hogy Ön rendelkezik-e YouTube fiókkal, amelybe belépett. Ha Ön a Google fiókba bejelentkezett, az adatai közvetlenül a fiókhoz kerülnek hozzáadásra. Ha nem szeretné, hogy az adatai a YouTube profiljához kapcsolódjanak, a gombra kattintás előtt először ki kell jelentkeznie. A YouTube az adatokat felhasználói profilként tárolja, és azokat marketing, piackutatás és/vagy a honlapok testreszabása céljából használja fel. Az adatok ilyen módon történő elemzése (még ha nem is jelentkezett be) teszi lehetővé a hirdetések személyre szabását és a közösségi háló más használóinak értesítését a honlapunkon végzett tevékenységéről. A felhasználói profil létrehozása ellen Ön kifogást emelhet; ezen jogának gyakorlásához lépjen kapcsolatba a YouTube-bal. 

A YouTube adatgyűjtési és adatfeldolgozási tevékenységének céljáról és az érintett adatok köréről bővebb információ az adatvédelmi szabályzatban olvasható. A hozzájárulás visszavonásáról és a böngésző adatvédelmi célú beállításáról további tájékoztatás szintén az adatvédelmi szabályzatban található: policies.google.com/privacy.

A Google az adatkezelési tevékenységet az Egyesült Államokban is végzi, és az EU-USA adatvédelmi pajzs előírásait magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

7. Mennyi ideig kerülnek az adataim elmentésre?

 

Az Ön személyes adatait addig kezeljük és tároljuk, amíg az adatkezelési cél fennáll, amíg ez szükséges a szerződéses és törvényes kötelezettségeink teljesítéséhez, illetve amíg vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az üzleti kapcsolatunk olyan folyamatos kötelezettség, amely évekre szólóan jön létre.

Amennyiben nincs már szükség az adatokra a szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez, időszakosan törlésre kerülnek, kivéve akkor, ha ideiglenes további adatkezelésre van szükség az alábbi célokból:

 • Az adatok adótörvények – az általános adóügyi törvénykönyv – alapján történő megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése. E törvények előírják az adatoknak kettőtől tíz évig – adózással kapcsolatban 5 évig, számviteli szabályként 8 évig – terjedő megőrzését/dokumentálását.

 • Bizonyítékok megőrzése az alkalmazandó elévülési idő szerint. Az 2013. évi V. törvény 6:22 §-a szerint az általános elévülési idő öt év.

 

8. Milyen adatvédelmi jogokkal rendelkezem?

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Kérésére tájékoztatjuk arról, hogy kezeljük-e a személyes adatait vagy sem. Ha igen, hozzáférést biztosítunk a személyes adataihoz, és tájékoztatjuk az alábbiakról:

 • az adatkezelés célja;

 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok típusai;

 • személyes adatai továbbítása esetén, a továbbítás jogalapja és a címzett(ek);

 • az adatkezelés szándék szerinti időtartama;

 • az Ön személyes adatok helyesbítésére, törlésére és kezelésére valamint a személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra való joga;

 • a hatósághoz való fordulás lehetősége;

 • adatok forrása;

 • profilalkotásra vonatkozó információk;

 • az adatfeldolgozók neve, címe és adatfeldolgozása.

 

Az adatkezelés alá eső személyes adatokról ingyenesen másolatot biztosítunk az Ön részére. Az Ön által kért további másolatok után az adminisztratív költségek alapján ésszerű díjat számíthatunk fel. Amennyiben elektronikusan nyújtja be a kérelmét, az információkat egy széles körben használatos elektronikus formátumban kell megadni, kivéve akkor, ha Ön, mint érintett másként kéri.

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, érthető formában adjuk meg az információkat. Kérelmét az 1. pontban megadott elérhetőségeken nyújthatja be.

 

Helyesbítéshez való jog


Ön kérheti a helytelen személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését (az 1. pontban megadott elérhetőségeken), az adatkezelés céljának figyelembevételével. A helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül hajtjuk végre.

 

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

 

Önnek joga van a személyes adatainak általunk történő törlését kérni, mi pedig kötelesek vagyunk az Önre vonatozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi okok egyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség azon célból, amely érdekében gyűjtésre illetve egyéb módon kezelésre kerültek;

 • Ön visszavonja a hozzájárulását, nekünk pedig nincs egyéb jogalapunk az adatkezelésre;

 • Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;

 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;

 • a személyes adatokat törölni kell a ránk rótt törvényi kötelezettség betartása érdekében.

 

Abban az esetben, ha a személyes adatokat közzétettük, és kötelesek vagyunk a személyes adatokat törölni, a rendelkezésre álló technológia valamint a megvalósítási költségek figyelembe vételével ésszerű lépéseket – többek között technikai intézkedéseket – teszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk azon adatkezelőket, amelyek az Ön személyes adatait kezelik, arról, hogy Ön a személyes adatai törlését kérte.

A személyes adatokat nem kell törölni akkor, ha az adatkezelésre az alábbiak miatt van szükség:

 • a véleménynyilvánítási és információs szabadság gyakorlása érdekében;

 • olyan törvényi kötelezettség betartása érdekében, amely az uniós jogszabályok szerinti vagy olyan tagállami jogszabályok szerinti adatkezelést ír elő, amelynek az adatkezelő a hatálya alatt áll, illetve a közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során végrehajtott feladat teljesítése érdekében; vagy

 • jogi igények érvényesítése, gyakorlása illetve védelme érdekében.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Önnek joga van – a személyes adatok helyesbítése illetve törlése helyett – az adatkezelés korlátozását kérni tőlünk abban az estben, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • a személyes adatok helyességét Ön vitatja, azon időtartamra, amíg igazolni tudjuk a személyes adatok helyességét;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és e helyett azok felhasználásának a korlátozását kéri;

 • már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljaiból, de azokat Ön igényli jogi követelések érvényesítése, gyakorlása illetve védelme érdekében;

 • Ön tiltakozott az adatkezeléssel szemben, addig is, amíg nem nyer igazolást, hogy a mi jogos indokaink elsőbbségeket élveznek-e az Önével szemben.

 

Abban az esetben, ha az adatkezelés korlátozásra került, az adott személyes adatok – a tárolás kivételével – kizárólag az Ön hozzájárulásával, illetve jogi igények érvényesítése, gyakorlása illetve védelme érdekében, illetve egy másik természetes vagy jogi személy jogainak a védelme érdekében, vagy az Unió illetve egy tagállam különösen fontos közérdeke miatt kezelhetők.

Amennyiben Ön kérte az adatkezelés 1. bekezdés szerinti korlátozását, úgy a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatást kap tőlünk.

 

A személyes adatok helyesbítésére, törlésére illetve az adatkezelés korlátozására vonatkozó bejelentési kötelezettség

 

Közölnünk kell a személyes adatok bármilyen végrehajtott helyesbítését, illetve törlését vagy az adatkezelés korlátozását minden olyan címzettel, akivel a személyes adatokat közöltük, kivéve akkor, ha ez lehetetlennek bizonyul, illetve aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Önnek joga van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, kivéve akkor, ha az adatkezelésre

 • közérdekű vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • a mi jogos érdekeink illetve harmadik személy jogos érdekei érvényesítéséhez van szükség;
 • profilalkotáson alapul.

 

Amennyiben Ön tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, mi nem kezelhetjük a személyes adatokat tovább, kivéve akkor, ha bebizonyosodik, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez kapcsolódnak.

 

Abban az esetben, ha személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, Önnek jog van bármikor tiltakozni a személyes adatainak ebből a célból történő kezelése ellen,. Ha Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen, a személyes adatok a továbbiakban nem kerülhetnek ilyen célból kezelésre.

Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás és adattovábbítás iránti kérés vonatkozásában tett intézkedésekről. Szükség esetén, a kérelem összetettségét valamint a kérelmek számát figyelembe véve, e határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megadása mellett tájékoztatjuk Önt. Amennyiben Ön elektronikusan nyújtott be kérelmet, az információkat elektronikusan kell megadni, kivéve akkor, ha Ön ettől eltérően kéri.

 

Amennyiben az Ön kérésére nem teszünk intézkedéseket, késedelem nélkül és legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatósághoz és élhet a bírósági jogorvoslat jogával.

 

Kérése esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérés alapján tett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Ön kérése nyilvánvalóan megalapozatlan illetve túlzó, különösen, ha ismétlődő jellege miatt, ésszerű díjat számíthatunk fel, vagy elutasíthatjuk a kérés alapján történő intézkedést, a kért információ nyújtására illetve a kért intézkedés adminisztratív költségeire tekintettel. A követelés nyilvánvaló alaptalanságának illetve túlzó jellegének a bizonyítása bennünket terhel.

 

Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatainak általunk történő kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez érvényes a GDPR hatálybalépése időpontja, 2018. május 25. előtt megkapott hozzájárulási nyilatkozatok visszavonására is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e visszavonás időben előrehaladóan érvényes. Nem érvényes a visszavonás előtti adatkezelésre.

 

9. Kell-e adatokat nyújtanom?

 

Önnek azokat a személyes adatokat kell átadnia a részünkre, amelyek ahhoz szükségesek, hogy üzleti kapcsolatot hozzunk létre és tartsunk fenn, valamint az ezzel kapcsolatos előírt szerződéses kötelezettségeket teljesítsük, illetve amelyeknek törvény írja elő számunkra a gyűjtését (lásd: 3. pont). Ezen adatok nélkül általában nem tudunk Önnel szerződést kötni, illetve nem tudjuk e szerződést érvényesíteni.

 

Konkrétabban a német pénzmosás elleni törvény megköveteli tőlünk, hogy mielőtt üzleti kapcsolatot létesítünk Önnel, ellenőrizzük az Ön személyazonosító okmányát, valamint ennek megtétele során megtudjuk és rögzítsük az Ön nevét, születési helyét és időpontját, állampolgárságát, címét és személyi azonosítási adatait (lásd: 3. pont d) bekezdés). Annak érdekében, hogy e kötelezettséget teljesíteni tudjuk, Önnek át kell adnia a részünkre a szükséges információkat és okmányokat a német pénzmosás elleni törvénynek megfelelően, és köteles haladéktalanul bejelenteni a részünkre az üzleti kapcsolatunk során előforduló minden változást. Ha Ön nem adja át a részünkre a szükséges adatokat, információkat és okmányokat, nem léphetünk üzleti kapcsolatra Önnel, illetve nem folytathatjuk az üzleti kapcsolatot.

 

10. Milyen mértékben automatizált a döntéshozatal?

 

Az üzleti kapcsolat létrehozása és fenntartása érdekében nem veszünk igénybe teljesen automatizált döntéshozatalt a GDPR 22. cikke értelmében. Amennyiben egyedi esetekben alkalmazzuk ezt az eljárást, külön tájékoztatjuk Önt erről, amennyiben törvény előírja.

 

11. Végeznek-e profilalkotást?

 

Egyes esetekben automatizáljuk az Ön adatainak a kezelését az Ön egyes vonatkozásainak a személyes értékelése (profilalkotás) céljából. (Például) az alábbi esetekben alkalmazunk profilalkotást:

 • Törvényi illetve szakhatósági előírások folytán kötelesek vagyunk az eszközeinkre nézve kockázatot jelentő pénzmosás, terrorizmus és bűncselekmények finanszírozása ellen küzdeni. Adatértékelésre is sor kerül (pénzforgalmi ügyeletek során is). Ezen intézkedések az Ön védelme érdekében is kerültek bevezetésre.

 • Értékelési eszközöket alkalmazunk annak érdekében, hogy célzott információkat és tanácsot nyújtsunk Önnek termékekkel kapcsolatban. Ezek lehetővé teszik, hogy az Ön igényeinek megfelelő módon, az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása alapján kommunikáljunk és reklámozzunk (ideértve a piac- és közvélemény-kutatást is).

 • Akkor alkalmazunk pontozást, amikor az Ön hitelképességét elbíráljuk az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása alapján. E folyamat kiszámítja annak a valószínűségét, ahogy egy ügyfél a szerződésnek megfelelően teljesíti a fizetési kötelezettségeit. E számítás figyelembe veszi a keresőképességet, kiadásokat, fennálló kötelezettségeket, foglalkoztatást, munkáltatót, a szolgáltatás hosszát, korábbi üzleti kapcsolatokból származó tapasztalatokat, korábbi kölcsönök törlesztését szerződésben megállapodott tényezőkként, valamint például hitelügynökségektől származó információkat. A pontozás alapját kipróbált és tesztelt, akkreditált matematikai statisztikai eljárás képezi. A kiszámított pontértékek segítenek bennünket a termékértékesítésre vonatkozó döntés meghozatalában, és a szokásos kockázatkezelési eljárások keretében kerülnek figyelembe vételre.

   

  Profilalkotás során Önnek lehetősége van

 • tőlünk emberi beavatkozást kérni,

 • az Önre kiható profilalkotásra vonatkozó álláspontját kifejteni,

 • a profilalkotáshoz kapcsolódó automatizált adatkezelés alapján általunk hozott döntéssel szembeni ellenvetését benyújtani.

   

12. Személyes adatok biztonsága


Mi is és az Adatfeldolgozók is az adatkezelés és adatfeldolgozási tevékenység során kötelesek vagyunk a jogszabályi előírásoknak, valamint a hatóságok adatvédelmi gyakorlatának megfelelően eljárni, az alkalmazandó jogszabályok előírásait betartani, valamint az adatkezelésre vonatkozó európai ajánlásokat figyelembe venni.

 

A nevünkben eljáró Adatfeldolgozó kizárólag olyan adatfeldolgozó lehet, aki rendelkezik azon anyagi, technikai és személyi feltételekkel, amelyek garantálják az általunk kezelt személyes adatok biztonságát.

A személyes adatok tárolása biztonságos, korlátozott hozzáférésű szervereken történik. Továbbá végrehajtjuk azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint megállapítjuk azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelemben részesüljenek, megakadályozzák azok megsemmisítését, jogellenes felhasználását valamint jogellenes megváltoztatását.

 

Biztosítjuk, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az adatokhoz, ne közölhessék, ne továbbíthassák, illetve ne módosíthassák illetve ne törölhessék az adatokat. Kizárólag mi férhetünk hozzá a kezelt adatokhoz; illetéktelen harmadik személyek számára ez nem megengedett.

 

13. Adatvédelmi incidens kezelése és bejelentése

 

Az „adatvédelmi incidens” a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Indokolatlan késedelem nélkül, de légkésőbb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül tájékoztatjuk az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az adatvédelmi incidensekről az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartásnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

 • az érintett személyes adatok köre;

 • az érintettek száma;

 • az adatvédelmi incidens időpontja;

 • az adatvédelmi incidens körülményei és hatásai;

 • az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedések.

 

A nyilvántartásban foglalt adatokat az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig megőrizzük.

 

14. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez való jogát, írjon nekünk az 1. pontban megadott címre. Egyebekben az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c., Ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu), illetve

 • bíróság.

 

Tájékoztatás a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jogáról

 

1. Tiltakozáshoz való jog egyedi esetekben

 

Önnek joga van arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (közérdekből történő adatkezelés) valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján (érdekek kiegyensúlyozása érdekében történő adatkezelés) alapuló kezelése ellen; ez érvényes a GDPR 4. cikk 4. fogalom-meghatározására is.

 

Ha Ön tiltakozik, többé nem kezeljük a személyes adatait, kivéve akkor, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelésnek olyan törvényes kényszerítő okai állnak fenn, amelyekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön érdekei, jogai és szabadságai, illetve az adatkezelés célja jogi igények érvényesítése, gyakorlása illetve védelme.

 

2. Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén

 

Egyedi esetekben a személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük. Önnek joga van bármikor tiltakozni a személyes adatainak e reklámozási célokból történő kezelése ellen; ez érvényes a profilalkotásra is, ha kapcsolódik az ilyen típusú közvetlen üzletszerzéshez.

 

Amennyiben tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, a továbbiakban nem kezeljük a személyes adatait e célokból.

 

A tiltakozás bármilyen formában megtehető, azonban – ha lehetséges – az alábbi címre kell elküldeni:

 

Grenkeleasing MagyarországKft.

Adatvédelmi tisztviselő

Váci út 91.

1139 Budapest

Email cím: adatvedelemanti spam bot@grenkeanti spam bot.hu